Børn og familie i terapi

Familien er den trygge base hvorfra vi drager ud i verden og gør vores erfaringer i livet både som forældre og børn. Familien er et system som i sin helhed er gjort af hver enkelt medlem. Vi både giver til og modtager fra hinanden , men også til og fra hele systemet som en enhed. Systemet bliver en del af os.

Hvis man oplever, at der er noget som ikke fungerer i familien,så kan det være svært at vide, hvor det præcis er, og måske viser der sig, at være flere steder af stor betydning.

Det er min erfaring, at det kan være meget forløsende at være her sammen som familie, da hver enkelt får mulighed for i "rummet"at sætte ord på det indre og blive spejlet af sine nærmeste. Det er helende. De mønstre som er usynlige og svære at få øje på, når man er i dem hele tiden, bliver tydelige, og det giver grobund for eventuelt at ændre på dem, men også stille skarpt på, hvilke ressourcer familien egentlig har, så alle kan få det godt igen

.

Som udgangspunkt er det derfor godt at komme sammen som familie, men det kan også være godt for barnet at have sessioner for sig selv. 

For at børn vil åbne sig overfor en fremmed om deres indre landskab af følelser, stemninger og oplevelser, er det vigtigt at rammerne opleves trygge, rolige og tager afsæt i barnets tempo. Derfor bruger jeg meget tid på at skabe en atmosfære båret af tryghed og tillid.

Terapien med børn er meget oplevelsesorienteret gennem et sansende, kropsligt og kreativt nærvær.