Individuel terapi

Terapi er til dig der oplever at sidde fast i et uhensigtsmæssigt mønster, som blokerer for at du kan være fuldt tilstede i livet med dig selv og i relation med andre omkring dig. Måske oplever du følelsesmæssige, fysiske eller relationnelle problemer, som forhindrer dig i at leve det liv, som du egentlig ønsker for dig selv og dine nærmeste.

Terapi kan hjælpe til at redde trådene ud, få set på det hele fra oven og få øje på nye veje at gå, så de skridt du gerne vil tage i dit liv, bliver i overensstemmelse med det du længes efter.

Terapiformen er integrativ hvilket vil sige, at jeg gør brug af flere metoder for at tilpasse terapien til netop dit behov, og det du kommer med. Relationen til mig som terapeut er derfor altafgørende for at du kan læne dig fuldt ind i terapien. Derfor er jeg meget opmærksom på at skabe trygge og tillidsfulde rammer for dig at være i.

Terapien er oplevelsesbaseret hvilket betyder, at jeg arbejder meget ud fra det, der opstår i sessionen for at danne bro mellem det sanselige, følelsesmæssige og mentale lag i dig. Kroppen er efter min overbevisning vejen til forløsning i dig og i dit liv.

 

Terapien giver dig mulighed for, at du lærer at møde dig selv og fremfor alt at mærke dig selv fra et kærligt sted i dig. På den måde vil du kunne lære at udtrykke dig i livet i overensstemmelse med det som er sandt for dig.