Parterapi

Mangler I at genfinde gnisten og kærligheden i jeres forhold?

Mangler I at kommunikere fra et mere sandt sted i jer hver især og med hinanden?

Hvad har du brug for at din partner ved om dig, sådan at I kan leve i en større ærlighed med hinanden og skabe et fundament af en tryg og kærlig relation?

Er du/I klar til at prioritere forholdet som det vigtigste for at genfinde samhørighed og nærvær med hinanden?

Familien skal ses som et system. Vi lever i relationer og påvirker hinanden hele tiden med hver vores måde at være i verden og familien på. Hvis vi oplever, at der er problemer i familien som helhed, kan det derfor være godt at undersøge og finde ud af, hvad familien som helhed er gjort af af mønstre og deraf adfærden. Vi har det med os, som vi i sin tid blev lagt i vuggen med. Det vil helt automatisk præge os i nye relationer fremad i vores liv. Det betyder også, at vi med  nye indsigter og større bevidsthed om os selv kan ændre det som ikke fungerer, hvis vi vil.

Her er det naturligt, at vores mønster især vil genudspille sig i de primære relationer - i vores parforhold og familien og lægge til grund for den dynamik, som er imellem os . Parforholdet er derfor det rodnet i familierne, som har stor betydning for, hvordan resten af familien har det og derfor fungerer med hinanden som helhed.

Terapien vil være undersøgende på, hvad hver part så at sige har med sig, hvad der kan give anledning til misforståelser, og hvordan og hvad der skal til for at bryde evt. uhensigtsmæssige måder at være sammen på, så kærligheden, åbenheden og gensidigheden igen kan flyde frit.

Terapien er oplevelsesorienteret hvilket vil sige, at det som vil opstå i rummet også vil blive brugt som en måde at give nye indsigter og dermed åbne for nye veje at gå sammen, så kærligheden kan blomstre. 

Der vil være hjemmeopgaver som understøttende redskab til terapien, da arbejdet i særdeleshed vil ligge mellem sessionerne. Intervallet for sessionerne vil afhænge af hele situationen og noget vi sammen finder ud af. Men det skal påregnes i starten at være et interval af 14 dage/21 dage. Terapien er integrativ, hvilket vil sige, at jeg gør brug af flere metoder tilpasset det "nuværende øjeblik" i sessionen.