Persondata – og fortrolighedspolitik v.

Krops – og psykoterapeut Christina Michelsen, Shanti – Indre Ro

 

Hvem er jeg? 

Jeg er certificeret Spirituel Integrativ Krops – og psykoterapeut fra Tobias-Skolen. Tobiasskolen er et registreret uddannelsessted ved Foreningen af danske psykoterapeuter - Fadp. Fadp er den eneste forening i Danmark, der er godkendt af Styrelsen for patientsikkerhed til at tildele titlen Registreret uddannelsessted eller Registreret Psykoterapeut. Den titel betyder, at uddannelsesstedet opfylder strenge kvalitetskriterier, som er defineret de to parter imellem og er en garanti for dig som klient. 

Hvorfor har jeg en persondata – og fortrolighedspolitik? 

Det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondataforordningen/GDPR. 

Hvornår og hvordan indsamler jeg oplysninger om dig? 

 

Etablering af klientforhold 

Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger ikke at starte op hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme. 

 

Journaloptegnelser

I løbet af terapiforløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan være: 

            -  Oplevelser fra dit liv 

            -  Drømme 

            -  Oplevelser af tidligere levede liv 

            -  Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v. 

            -  Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker 

            -  Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i vores fælles rum 

            -  Andet relevant, i forbindelse med forløbet. 

 

Andre henvendelser  

Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut eller eventuelt samarbejde eller andet, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme. 

Hvilken type information indsamles fra dig? 

Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig – eller i forhold til at kunne sende dig nyhedsbrev/blogindlæg eller eventuelt indgå et senere samarbejde. 

For dig, der er klient hos mig, noterer jeg det i journalen, der er nødvendigt i forhold til at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling – i forhold til de problematikker, du kommer med eller som viser sig undervejs. Jeg opbevarer informationer, der er kommet op mellem os i terapisessionerne og derudaf ledes, at oplysningerne jeg modtager er korrekte. Derfor er det derudfra jeg fører journal.

 

Hvad er formålet med indsamlingen? 

Formålet med at indsamle oplysningerne/føre journal er, at jeg gerne vil støtte og hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg kan følge processen og genopfriske det, der har været væsentligt i terapiforløbet. Ligeledes giver det mig mulighed for at holde fokus og retning i forløbet, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet. 

Formålet med at indsamle oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve/blogindlæg er at jeg kan sende disse til dig. 

Hvem har adgang til dine oplysninger? 

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke. 

Jeg går i løbende supervision med det formål at sikre, at jeg hele tiden holder mig skarp og modtager sparring i forhold til dit forløb. Det betyder, at supervisor og medsupervisander går aktivt ind og støtter mig i forløbet. Både supervisor og medsupervisander har tavshedspligt og du bliver anonymiseret i forbindelse med supervision.

 

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger? 

Du har ret til at få adgang til din journal og sikre dig, at de oplysninger, jeg har indhentet omkring forløbet er korrekte. Du kan også sikre dig ved at spørge mig, om jeg har de rette oplysninger. 

Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger? 

Du kan altid kontakte mig på christina@shantiindrero.comog bede mig slette de oplysninger jeg har om dig. Her er det vigtigt, at du specificerer, hvilke oplysninger, du ønsker slettet – om det er mailadresse og navn i forbindelse med nyhedsmails/blogindlæg – eller om det journaldata, du gerne vil have slettet. 

Hvordan opbevarer jeg dem?

•              Al journalføring ved mig foregår i hånden og journalerne opbevares låst i skab, hvortil kun jeg har                           adgang.

•              Mailkorrespondance og andre relevante dokumenter, du måtte sende, opbevares i Gmail og er                              krypteret via https.             

                

•              Fortrolighed: Det er vigtigt for mig, at dine oplysninger behandles fortroligt. Derfor er det kun mig, der                 har adgang til systemerne. Systemerne og min computer er låst med adgangskode, som kun jeg                           kender. 

•              Indsamling af personoplysninger ved brug af cookies:  Min hjemmeside anvender ”cookies”, der er en                 tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende ”dig”, huske                 indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Du vælger                   selv, når du besøger min side, om du vil acceptere cookies og hvad de må bruges til. Det er muligt at                   slette eller blokere for cookies. Se vejledning.Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at                       websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

•              Facebook: Jeg og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger                                         virksomhedens Facebook-sider ("fansider"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre mig                 over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål. Den konkrete                             Facebook-side administreret af Christina Michelsen psykoterapeutsstuderende er:                                                    www.facebook.com/shanti – indre ro. Jeg følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det                       delte dataansvar og tilstræber mig at sikre, at de besøgende på Facebook-siden får information om                       persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at jeg løbende forsøger at indgå i en                           dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som                           nævnt nedenfor i nærværende politik, har du også som besøgende på Facebook-sider mulighed for at                 udøve dine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.                                    Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger Behandlingen af personoplysninger sker baseret                   på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er                         påkrævet.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde 

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager jeg følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til mit kendskab. 

Opbevaring af personoplysninger 

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på den offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Du kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

 

Automatiske afgørelser og profilering 

Jeg antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Jeg benytter mig ikke af automatiske afgørelser og profilering. 

Se i øvrigt Facebooks Datapolitik her: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation?hc_location=ufi

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge Facebook-siden, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for mig at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data. 

 

Revideret August 2019